KDO JSME?

Jsme nadšenci i profesionálové, kteří se rozhodli osobním příkladem inspirovat své okolí ke změně přístupu k prostředí kolem sebe.

Přikládáme ruce k dílu a spojujeme síly pro udržení pitné vody a zdravé rozmanité přírody.

Jan Petr Nekovář

Alena Nekovářová

Předseda, zakladatel spolku

Zakladatel spolku

Filip Kačer

Zakladatel spolku

Realizujeme čtyři klíčové aktivity:

1. Aktivní organizace změn v krajině

2. Podpora obcí a měst

3. Ochrana a rozvoj živé přírody

4. Vzdělávání, předškolní výchova a volnočasová edukace se zaměřením na sebeuvědomování.

Tyto aktivity vnímáme jako důležité pro rychlou stabilizaci zádrže vody v krajině. A zároveň jako první kroky pro několikanásobné zvýšení zásob 

pitné vody.

 

V rámci těchto priorit vytváříme jednotlivé projekty, které realizujeme přímo v konkrétních územích.

Současnou situaci vnímáme jako signál, který je nutné reflektovat a přijmout smysluplná opatření. A to jak na úrovni každého jednotlivce či každé zahrady, až na úroveň celospolečenskou.

Chceme tak ve prospěch vody a udržitelnosti celého ekosystému vložit svoje zkušenosti a schopnosti do smysluplných projektů, které budou přinášet konkrétní dopady, které povedou k naší budoucnosti, která bude spojena s čistou pitnou vodou a zdravou přírodou.

Naše poslání prosazujeme globálně. Konkrétní aktivity realizujeme již na dvou kontinentech.

Děkujeme našim sponzorům

NAVI-logo12A.png
logo_zivavody.png

Děkujeme našim partnerům

2KUCT-black_logo.png

© 2018 by Nekovars.com

  • White Facebook Icon