ORGANIZACE SPOLKU

Jsme příspěvková organizace, která vnímá odpovědnost za sdílené finanční prostředky.

Proto každý, kdo se rozhodne aktivně zapojit a podpořit naše hnutí k udržení čisté a zdravé krajiny kolem nás, má možnost podílet se na rozhodování o využívání členských příspěvků a na řízení celé organizace. 

Protože záchrana zdravé přírody a planety je pro nás radost a velké dobrodružství, rozhodli jsme se inspirovat ideálem rytířství. Rytířstvím, které napříč kulturami představuje čestnost a odvahu postavit se za ostatní. Proto vedle předsedů

a členů expertních rad naleznete v naší organizaci i rytíře a patrioty.

Expertní Rada pro vodu a krajinu

NEJVYŠŠÍ RADA

Rada Zakladatelů

Ústřední Revizní Komise

RYTÍŘI KULATÉHO STOLU

Expertní rada navrhuje priority pro roční akční plány.

Nejvyšší kontrolní orgán

Má právo veta a je odpovědná za dodržování deklarace integrity.

Jedná se o hlavní řídící orgán spolku.

Každý sněm či rada volí své dva zástupce mezi Rytíře Kulatého Stolu, vždy na období 1 roku. 

Sněm předsedů lokálních a oborových organizací.

Mimo jiné navrhují krátkodobé i dlouhodobé aktivity spolku s ohledem na potřeby regionů.

Sněm "Expertů na dopad" z regionů

Mimo jiné navrhují krátkodobé i dlouhodobé aktivity spolku s ohledem na potřeby regionů.

Sněm Rytířů Legendy Země

Rada Patriotů

Navrhují jakým způsobem budou vyčerpány finanční prostředky získané z jejich členského příspěvku.

Mimo jiné navrhují krátkodobé i dlouhodobé aktivity spolku s ohledem na potřeby regionů.

© 2018 by Nekovars.com

  • White Facebook Icon