Je čas na obrození planety

STAŇ SE MUTUALISTOU!

ZMĚŇ SVŮJ VZTAH K PROSTŘEDÍ KOLEM SEBE TAK, ABY BYL PRO OBĚ STRANY PROSPĚŠNÝ!

Planetární výzva
Staň se Mutualistou!

Mutualismus

Komenzálismus

Parazitismus

Je čas změnit kurz!

Jeden život. Jedna Planeta

TEXT VÝZVY:

LOE-LOGO1.png

VÁŽÍM SI

živé přírody a dostatku čisté pitné vody. 

Planetární společnosti bez válek a násilí.

Sama sebe.

CHCI ŽÍT VE SVĚTĚ

kde je dostatek vody a živé rozmanité přírody.

Kde ve svobodě a míru mohu vychovávat své děti pod korunami starých stromů a modrou oblohou.

PŘIDÁVÁM SE

ke společnému úsilí a do svého osobního jednání zahrnuji tyto 4 klíčové aktivity. 

 

VĚDOMĚ NAPLŇUJI

1.

Aktivně snižuji zatížení planety a přírody změnou svého rozhodování a každodenního jednání. Mám šetrnou ekologickou stopu.

2.

Vzdělávám se, abych rozuměl souvislostem svého životního jednání a jeho dopadům na společnost, přírodu i mne samotného.

3.

Ve svém profesním i osobním životě realizuji a prosazuji spoření s vodou, změnu krajiny k vyšší biodiversitě, lepší zádrž vody a snižování ekologické stopy. A to v míře, která je pro mne únosná vzhledem k mým životním podmínkám.

4.

Základem mého jednání je má odpovědnost, kterou vnímám k planetě Zemi na které žiji,  k budoucím generacím, k mým dětem a sám k sobě.  

Jsi to ty?

PŘIDEJ SE!

JSI MUTUALISTA!

Co to znamená být Mutualista?

Společné soužití (symbióza Wikipedia - Symbióza) se dá popsat z pohledu biologa 3 možnými kvalitami:

1. Parazitismus

jedna strana žije na úkor druhé

2. Komenzálismus

jedna strana využívá výhody ze společného soužití, ale druhou stranu nijak neovlivňuje

3. Mutualismus

společné soužití je pro obě strany prospěšné

Přijmi výzvu a staň se naším členem.

Můžeš se zapojit i víc, ale není to nezbytné. Členství zdarma jako první krok stačí. Pomůžeš nám tak prosazovat zádrž vody v krajině a udržení biodiversity. Budeme tě pravidelně informovat o našich aktivitách a když přijde čas se aktivně zapojit, uděláš to.

Nestůj stranou, je to naše společná voda!

ZMĚŇ SVŮJ VZTAH K PROSTŘEDÍ KOLEM SEBE TAK, ABY BYL PRO OBĚ STRANY PROSPĚŠNÝ!

© 2018 by Nekovars.com

  • White Facebook Icon